11/12/2023

อยุธยา – รมช.ศึกษา เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหานักเรียน/นักศึกษาทะเลาะวิวาท มุ่งผลสำเร็จให้เป็นต้นแบบการแก้ปัญหาทั่วประเทศ

อยุธยา – รมช.ศึกษา เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหานักเรียน/นักศึกษาทะเลาะวิวาท มุ่งผลสำเร็จให้เป็นต้นแบบการแก้ปัญหาทั่วประเทศ

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยกู้ภัย คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน/นักศึกษาทะเลาะวิวาท

โดยตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้จัดประชุมแก้ไขปัญหานักเรียน/นักศึกษาทะเลาะวิวาท ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางเบื้องต้น แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน จะเชิญผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมแก้ไขปัญหาในสัปดาห์หน้า ในส่วนแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดอบรมนักเรียน/นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ปกครอง รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง เพื่อแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทให้หมดไป

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้หาแนวทางป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น เนื่องจากการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับสามัญ เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นปัญหาทั่วประเทศ มิใช่เฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้เห็นความสำคัญ จึงได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งหากทำสำเร็จ จะนำโมเดลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้นแบบในการนำไปแก้ปัญหาให้แก่จังหวัดอื่นๆ โดยเน้นย้ำและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว หน่วยกู้ภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป