30/11/2023

จันทบุรี-จัดกิจกรรม Quick Win 100 วันภายใต้”โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้า ถึงบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม

จันทบุรี-จัดกิจกรรม Quick Win 100 วันภายใต้”โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้า ถึงบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม

วันนี้ ( 27 ต.ค.66 ) ที่ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรม Qick Win 100 วัน ภายใต้ “โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

โดยมีนายกิตติพงษ์ ละชั่ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี นางอัญชณา กนกวิจิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมกับเรือนจำจังหวัดจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้น้อมนำพระบรมราโยบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้า ถึงบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม เมื่อพันโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพในปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นยกระดับบริการ แก่ประชาชน


จึงได้จัดกิจกรมการตรวจคัดกรองสุขภาพแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 1,721 คน ผู้ต้องขังชาย 1,525 คน ผู้ต้องขังหญิง 196 คน กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจคัดกรองวัณโรค การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม การตรวจคัดกรองโรคเอดส์ ชิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี และ การตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการป้องกันควบคุมโรคที่จำเป็นรวดเร็วขึ้น และได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป