12/12/2023

ปทุมธานี ชาวรังสิตหนุนปรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน รองรับการขยายตัวของเมือง

ปทุมธานี ชาวรังสิตหนุนปรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน รองรับการขยายตัวของเมือง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนรังสิต – ปทุมธานี โดยมี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูประจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต คณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ผู้แทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 300 คน


โดยเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแผนจัดทำโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนรังสิต – ปทุมธานี ทั้ง 2 ฝั่งถนน รวมระยะทาง 2,630 เมตร ฝั่งขาเข้าตั้งแต่บริเวณริมทางรถไฟ ถึง ท่ารถต่างจังหวัด,ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณตลาดเดอะมิลล์ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567) จำนวน 479,547,620 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาท)

เพื่อปรับปรุงระบบการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมือง ทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยในการติดตั้งสายสื่อสาร ซึ่งการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินจะช่วยลดปัญหาไฟฟ้าดับ กระแสไฟฟ้ารั่วได้ดี


การประชุมโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนรังสิต – ปทุมธานี ในวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ ผลความคืบหน้า และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในรูปแบบประชาพิจารณ์ ถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พร้อมบอกถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อการจราจร จากการปิดการจราจรบางส่วนเพื่อก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดปัญหา การจราจรติดขัด

ซึ่งจะมีการควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ และวางแผนเส้นทางเลี่ยง การจราจรล่วงหน้า ด้านผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม จากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง การขุดเจาะดิน การฝังท่อร้อยสายไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เสียง และฝุ่นละออง จะมีการควบคุมและจัดการมลภาวะเหล่านี้ไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิงแวดล้อม และผลกระทบต่อประชาชน จากการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความรำคาญ เช่น เสียงดัง ฝุ่นละออง

ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการพิจารณามาตรการเยียวยาที่เหมาะสม เช่น การชดเชยค่าเสียหาย หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กับประชาชน ได้มีการสอบถามข้อกังวลต่างๆ และตอบคำถามจนประชาชนพอใจ พร้อมกับยกมือสนับสนุนการจัดทำโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป