07/12/2023

เชียงใหม่-รรท.ผบช.ภ.5 มอบโล่และเกียรติบัตรดีเด่นให้กับหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด

รรท.ผบช.ภ.5 มอบโล่และเกียรติบัตรตามโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย, โครงการทำดีมีรางวัลและรางวัลประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ดีเด่นให้กับหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัดในการประชุมบริหาร ภ.5 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รรท.ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 และ พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5 ร่วมในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรตามโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย โครงการทำดีมีรางวัล และรางวัลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ดีเด่นให้กับหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัดในการประชุมบริหาร ภ.5 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผบก., รอง ผบก.,ผกก.และ หน.สภ.ในสังกัดร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานและข้าราชการตำรวจเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรดังนี้

– รางวัลตามโครงการทำดีมีรางวัลประจำเดือน ส.ค.66 ได้แก่
1. ร.ต.อ.นพรัตน์ ยะปะนัน
รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
2. นายคณาวุฒิ กสิกรรุ่งเรือง
– รางวัลตามโครงการทำดีมีรางวัล
ประจำเดือน ก.ย.66 ได้แก่ ส.ต.อ.พลากร อิ่นแก้ว ผบ.หมู่ (ธร.)
กตค.บก.กค.ภ.5
– รางวัลหน่วยงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ดีเด่น ได้แก่ ภ.จว.น่าน และ ภ.จว.ลำปาง
– โครงการสุภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภัย รางวัลประเภทหน่วยงาน รางวัลชนะเลิศได้แก่ภ.จว.ลำพูน
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่
1. ภ.จว.เชียงใหม่
2. ภ.จว.น่าน
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
1. ภ.จว.พะเยา
2. ภ.จว.แพร่


รางวัลประเภทบุคคล
-ภ.จว.เชียงใหม่ ได้แก่
1. พ.ต.ท.ศักดา โชติพัฒนโภคิน สว.จร.กลุ่มงานจราจรภ.จว.เชียงใหม่
2. ด.ต.พิเชษฐ์ แก้วตะพาน ผบ.หมู่ (จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่
– ภ.จว.ลำพูน ได้แก่
1. ร.ต.ต.ปรัชญา มงคลเกิด รอง สว.จร.สภ.เมืองลำพูน
2. ส.ต.ต.จักรพงษ์ โกมลธง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลำพูน
– ภ.จว.เชียงราย
1. ร.ต.อ.นรภัทร ทองดี
รอง สวป.สภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2. จ.ส.ต.นำทรัพย์ สุวรรณ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จัน จ.เชียงราย


– ภ.จว.ลำปาง ได้แก่
1. ร.ต.ท.ศิวณัฐ พงศ์พุฒิ
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองลำปาง
2. ส.ต.อ.ปฏิพันธ์ พรินทรากูล ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองลำปาง
– ภ.จว.น่าน ได้แก่
1. พ.ต.ต.ธีระพงษ์ วงศ์ทาฝั้น สว.จร.สภ.เมืองน่าน จ.น่าน
2. ส.ต.ท.ชุติพงษ์ ธรรมศิริ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองน่าน จ.น่าน
– ภ.จว.พะเยา ได้แก่
1. ร.ต.ต.ปัญญา ทองเรือง
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองพะเยา
2. ด.ต.รุ่งโรจน์ พรหมเผ่า ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา
– ภ.จว.แพร่ ได้แก่
1. พ.ต.ท.อมรเทพ ถิ่นทิพย์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่
2. ส.ต.อ.อนุชา รินสาร ผบ.หมู่.(จร) สภ.เมืองแพร่
– ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ได้แก่
1. ร.ต.อ.รัฐวิทย์ บุญลี
รอง สว.จร.สภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2. ส.ต.ท.ชาติชาคร อดีตโต ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

 

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป