12/12/2023

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ภาสกร นำชาวปทุมธานีร่วมกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ภาสกร นำชาวปทุมธานีร่วมกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.66 เวลา 05.00 น. ที่ เรนวูด ปาร์ค คลอง 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี

นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกว่า 1,700 คนเข้าร่วมกิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างถูกต้อง แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต เพื่อช่วยตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายในการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง

ทั้งนี้ มีรายงานการศึกษาโรค และการบาดเจ็บของประชากรไทยพบว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและ หัวใจทั่วโลกประมาณ 16.7 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้ เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 5.5ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80ของผู้ป่วยโรคนี้ เกิดในประเทศกำลังพัฒนา และในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจำนวน 100,000 คน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิง และอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง

นอกจากนี้ ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ยังมีอัตราความพิการสูง ซึ่งการศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิต ร้อยละ 5 และพิการ ร้อยละ 70 ซึ่งนอกจาก ความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ ความจำเสื่อม ในภายหลังอีกด้วย ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ตาม โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรม เลี่ยงความเสี่ยงได้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป