30/11/2023

สระบุรี/คณะสงฆ์อำเภอหนองแค”จัดโครงการแทนคุณแผ่นดิน”ด้านสาธารณะสงเคราะห์ ครั้งที่1

สระบุรี/คณะสงฆ์อำเภอหนองแค”จัดโครงการแทนคุณแผ่นดิน”ด้านสาธารณะสงเคราะห์ ครั้งที่1

 


วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00 น. พระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะภาค 2 พระราชวชิรมงคลวิสิฐ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสิริสารวิสิฐเจ้าคณะอำเภอหนองแค เจ้าอาวาสวัดบ้านลาด พระครูวิฑิตอรรถการ เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม และคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีและคณะสงฆ์ อำเภอหนองแค

จัดถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ยากจนผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุในวันจัดกิจกรรมทำวัตรเจริญพระพุทธมนต์-บำเพ็ญจิต ภาวนาและงานสาธารณสงเคราะห์ ครั้งที่1 มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุจำนวน 26 ถุง ในการจัดทำด้านสาธารณสงเคราะห์เป็นครั้งที่ 1 ณ วัดโคกมะตูมตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป