26/06/2024

กาฬสินธุ์ชาวกาฬสินธุ์ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะพระพุทธไสยาสน์ภูปอออกพรรษา

“วิรัช พิมพะนิตย์” ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน พุทธศาสนิกชนชาวตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และประชาชนใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะลงจากเขาภูปอวัดอินทรประทานพร ทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา พร้อมกราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ภูปอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่วัดอินทรประทานพร ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีตักบาตรเทโวโรหณะวัดอินทรประทานพร ประจำปี 2566 พร้อมกราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ภูปอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ โดยมีพระครูจันทธรรมานุวัตรดร.เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


จากนั้นนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายกิตติ แก้วกาสี นายกเทศมนตรีตำบลภูปอ นางสาวปอลจิต นาถมทอง ปลัดเทศบาลตำบลภูปอ พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลภูปอ และตำบลใกล้เคียง ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะลงจากเขาภูปอ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยว จิตใจของพุทธศาสนิกชน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มบุญ


นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า กิจกรรมบุญตักบาตรเทโวโรหณะลงจากเขาภูปอ ที่วัดอินทรประทานพร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ภูปอ พระพุทธรูปโบราณ “ปางไสยาสน์”สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองอันเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชน ชาว จ.กาฬสินธุ์นั้น ทางคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกันจัดขึ้นทุกปี

ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญ สร้างกุศล น้อมนำหลักธรรม คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม รวมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงให้แน่นแฟ้นมากขึ้นอีกด้วย

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป