02/12/2023

สระบุรี/อำเภอหนองแคดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

สระบุรี/อำเภอหนองแคดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

 


วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 00.30 น. อำเภอหนองแคดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี


นาย ชโลธร ศรีระษา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน(รักษาการนายอำเภอหนองแค)มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง อำเภอหนองแค นำโดย ว่าที่ ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก อส.อำเภอหนองแค ดำเนินการออกตรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในพื้นที่อำเภอหนองแค ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 รายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทที่ 1เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวน 140 เม็ด บริเวณบ้านหลังหนึ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โดยแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติด ประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมาย จากนั้นจึงนำมาทำการบันทึกจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค(ฝ่ายความมั่นคง)และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ. หนองแคเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป