12/12/2023

ลำปาง-พบปะหารือ เพื่อโอกาสทางการศึกษาและขับเคลื่อนกิจกรรมที่สร้างสรรค์

ลำปาง-พบปะหารือ เพื่อโอกาสทางการศึกษาและขับเคลื่อนกิจกรรมที่สร้างสรรค์

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. บริเวณบ้านป่องนัก พ.อ.ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ รอง ผบ.มทบ.32 ให้การต้อนรับ นายนิรันดร หมื่นสุข ผอ.รร.บุญวาทย์วิทยาลัย และคณะฯ โอกาสเดินทางมาพบปะเพื่อร่วมหารือประสานแผนงานกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษา โดยมี นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง เครือข่ายสมาคมผู้ปกครองฯร่วมหารือ ซึ่งแนวทางการปฏิบัติทั้ง 2 หน่วยงาน พร้อมร่วมมือและบูรณาการสนับสนุนตลอดจน

จะสานงานวางแผนเตรียมโครงการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายต่างๆผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งเน้นหล่อหลอมให้ เป็นเยาวชนที่ดีมีความงอกงามด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

 

ในการนี้ได้เยี่ยมชมความงดงามของ บ้านป่องนัก พร้อมชื่นชมและจะนำนักเรียน รร.บุญวาาย์วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ในโอกาสต่อไปอีกด้วย ณ บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

 

ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป