11/12/2023

ตาก – คหบดีและประชาชนในพื้นที่ ต่างร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพะวอครบรอบ 248 ปี วีรบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตาก – คหบดีและประชาชนในพื้นที่ ต่างร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพะวอครบรอบ 248 ปี วีรบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ที่ศาลเจ้าพ่อพะวอ ริมถนนสายแม่สอด-ตาก ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุระชัย วีระสมเกียรติ นายกสโมสรโรตารี่แม่สอด-เมืองฉอด นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด เข้าร่วมงานบวงสรวงครบ 248ปี เจ้าพ่อพะวอ วีรบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการจัดงานบวงสรวงครบ 248ปี เจ้าพ่อพะวอ วีรบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีพุทธาภิเษก – เทวาภิเษก “รูปหล่อเจ้าพ่อพะวอ มูลนิธิเจ้าพ่อพะวอ” มี พระครูกิตติธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดเกศแก้วบูรพา ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่กุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมเทียนชัย จุดเทียนไชย รวมทั้งนำพระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และนำพระเถราจารย์อธิษฐานจิต(นั่งปรก)โดยพิธีบวงสรวงฯ และพิธีพุทธาภิเษก – เทวาภิเษก ครั้งนี้ มี หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการมูลนิธิศาลเจ้าพ่อพะวอ พ่อค้า ประชาชน และผู้ศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศ โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะญอเข้าร่วมงาน สำหรับ เจ้าพ่อพะวอเป็นชายชาตินักรบชาวกะเหรี่ยง ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงแต่งตั้งให้มีศักดิ์ฐานะเป็นนายด่านแม่ละเมา เมืองหน้าด่านของไทย ในรัชสมัยของพระองค์ท่าน คอยดูแลรักษาหาข่าวแจ้งเหตุ เมื่อมีเหตุหรือข้าศึกศัตรูรุกล้ำแดนมา ลุถึง..ปีมะแมสัปตศกพุทธศักราช 2318 (31 ตุลาคม) กองทัพข้าศึกเคลื่อนทัพมายังไทย เพื่อเข้าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ ท่านเจ้าพ่อพะวอนำกำลังไพร่พลที่มีเพียงหยิบมือเดียว เข้าหาญปะทะกับข้าศึกศัตรูอย่างกล้าหาญ และเด็ดเดี่ยว ทุกท่านได้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูจนถึงแก่ชีวิตทุกคน ณ ยุทธภูมิด่านแม่ละเมา กลายเป็นตำนานเล่าขานถึงวีรกรรม ความเสียสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย และปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้อย่างหวงแหน วิญญาณของท่านได้วนเวียนสถิต เป็นเทพยดารักษาเมืองมาตราบเท่าทุกวันนี้ และชาวอำเภอแม่สอด จะร่วมจัดงานบวงสรวงสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงท่าน ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี…///////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก