24/06/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยอำเภอเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ให้กับครอบครัว นายมณฑล ปวนน้อย อายุ 72 ปี ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นธานในพิธีฯ///////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป