10/12/2023

กำแพงเพชร-จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของผู้บริหาร

กำแพงเพชร-จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของผู้บริหาร

ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของผู้บริหาร โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ , นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , นายอำเภอ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชรได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างวัด ภาครัฐ และภาคประชาชน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรไปแล้ว เพื่อให้การดำเนินการในการติดตามผลการดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อย จึงได้จัดการประชุม ภายในที่ประชุมมีการรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เป็นต้น/////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป