30/11/2023

สุโขทัย จัดกิจกรรม (Kick off) ปฏิบัติการด้านการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

สุโขทัย จัดกิจกรรม (Kick off) ปฏิบัติการด้านการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม (Kick off) ปฏิบัติการด้านการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม

ซึ่งปฏิบัติการ(Kick Off) ด้านการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล เป็นนโยบายสำคัญละเร่งด่วน โดยเน้นหนักในกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 6 เรื่อง ได้แก่ ยาเสพติด ,การค้ามนุษย์ ,การครอบครองและพกพาอาวุธปืน ,การพนัน ,การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล ,สถานบริการและสถานบันเทิง จังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจระดับจังหวัด และอำเภอ พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดอบายมุข บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป