26/06/2024

สพม.สงขลา สตูล แจงการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นเสมา 1 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมเต็มคาลาเบลล์ เปิดเทอม รับลูกๆ เข้า รั้ว รร.

สพม.สงขลา สตูล แจงการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นเสมา 1 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมเต็มคาลาเบลล์ เปิดเทอม รับลูกๆ เข้า รั้ว รร.

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โรงเรียน ณ.ห้องประชุมโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 53 โรงเรียน จังหวัดสงขลาจำนวน 41 โรงเรียน จังหวัดสตูลจำนวน 12โรงเรียน ผู้ร่วมรับนโยบาย จุดเน้น ให้ ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ฯ
สอดรับต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ‘เรียนดี มีความสุข’ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีสุข


โดย ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กล่าวย้ำ ฝากผู้บริหารทุกระดับ ได้บริหารจัดการศึกษาสู่ผู้เรียนสอดรับและเป็นไปตามทิศทางเป้าหมายของนโยบาย มาปฎิบัติใช้กับสถานศึกษาในสังกัดและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนโดยขอให้สถานศึกษาใช้มาตรการตามโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ไม่ซ้อน3 ของ ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพม.สงขลา-สตูล ร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการรณรงค์ ด้านความปลอดภัยมาตรการในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีผลกับนักเรียนในสังกัด อีกด้วย

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป