11/12/2023

ผอ.ประถมสงขลา 2 จัดทัพ ขับเคลื่อน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ออกแบบสร้างผู้เรียนดี มีความสุขตามรอยเสมา 1

ผอ.ประถมสงขลา 2 จัดทัพ ขับเคลื่อน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ออกแบบสร้างผู้เรียนดี มีความสุขตามรอยเสมา 1

 


วันนี้ 30 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมแกรนคอนเวนชั่นฮอลล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีกาเดนส์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 จัดโครงการ”เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 /นำผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ฯ มอบนโยบาย จุดเน้นการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นที่ฯ สร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 125 แห่ง ได้เข้าถึงนโยบายฯ ของพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน


ตามแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติสอดรับต่อนโยบายฯส่งผลต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ครอบคลุมทุกด้าน
อาทิ….Soft Power digital marketing ,การจัดการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา, การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning , ,แก้ปัญหาหนี้สินครู , องค์กรแห่งความร่วมมือ,O-NET,NT,RT เป็นหนึ่ง, 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ, ระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต, การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ, การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา, มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ
โดย ฝากผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง พร้อมใจกัน ขับเคลื่อน นโยบาย
และจุดเน้นของ สพฐ.อย่างครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน นำพาองค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป