07/12/2023

สตูล จัดพิธีเปิดปฏิบัติการ Kick Off ขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในพื้นที่จังหวัดสตูล

สตูล จัดพิธีเปิดปฏิบัติการ Kick Off ขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในพื้นที่จังหวัดสตูล

 


วันนี้ 1 พ.ย. 66 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการ Kick Off และปล่อยแถวรถตรวจการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ จะมีการเปิดศูนย์ปฎิบัติการ Kick Off โดยชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสตูลโดยพร้อมเพรียงกัน


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปฎิบัติการในการตั้งจุดตรวจสกัดสิ่งผิดกฎหมายพร้อมทำงานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคม กับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยมีเป้าหมายให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ ยาเสพติด, การค้ามนุษย์, การครอบครองและพกพาอาวุธปืน, การพนัน, การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลและสถานบริการและสถานบันเทิง โดยพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนในทันที


หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล ขอให้แจ้งเบาะแสมายังศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ หรือ โทรสายด่วน 1195 พร้อมทั้งร่วมกันให้ข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสเพิ่มเติม เกี่ยวกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ผ่านทาง ตู้ ป.ณ. 1111 รวมทั้ง ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านหมายเลข 1599

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป