10/12/2023

ชุมพร –  สู้ภัยแล้ง สภาเกษตรกร  เปิดประชุมเตรียมแก้ปัญหาผลกระทบเอนีโญ

ชุมพร –  สู้ภัยแล้ง สภาเกษตรกร  เปิดประชุมเตรียมแก้ปัญหาผลกระทบเอนีโญ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ได้เปิดสมัยประชุมครั้งที่ 1/2567

โดยมีสมาชิกาภาเกษตรกรจากทุกอำเภอ  ร่วมกับ  โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลงภาคใต้ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

ส่วนประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้ สภาเกษตรกรร่วมกับโครงการชลประทานชุมพร ได้หารือเตรียมการป้องกันปัญหาภัยแล้งที่คาดการณ์ว่าจะรุนแรง เนื่องจากมีผลกระทบจากสถานการณ์เอนีโญ  แนวทางในการดำเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา และหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ และได้มีการเสนอโครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำ “ทับอินทนิน” บ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ 10 ต.หงษ์เจริญ  เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับการจัดสรรการใช้พื้นที่ป่า สามารถที่จะขุดแหล่งน้ำของตนเองได้  และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อร่วมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

นายสินชัย พึ่งตำบล ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลงภาคใต้  ได้กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยเดินทางรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวชุมพร และ ประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  ได้กล่าวถึงการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ นอกจากนี้ยังเตรียมตั้งคณะทำงานขึ้นมา 5 ชุด คือ คณะทำงานฝ่ายกิจการสภา คณะทำงานด้านดินและน้ำ คณะทำงานด้านพืชเศรษฐกิจ คณะทำงานด้านไม้ผล และ คณะทำงานด้านปศุสัตว์ ประมง

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818823514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป