30/11/2023

พังงา-สู่เป้าหมาย!!พ่อเมืองฯพังงามอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ อปท.กำนันผู้ใหญ่บ้าน เน้นย้ำเรื่องสำคัญเพื่อพัฒนาเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศ

พังงา-สู่เป้าหมาย!!พ่อเมืองฯพังงามอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ อปท.กำนันผู้ใหญ่บ้าน เน้นย้ำเรื่องสำคัญเพื่อพัฒนาเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศ
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.66 ที่ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอตะกั่วป่า โดยมีนายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัด นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์นายอำเภอตะกั่วป่าหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าราชการอำเภอตะกั่วป่า เข้าร่วมรับนโยบายอย่างพร้อมเพรียง
ภายหลังการแนะนำตัวของหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันตำบลต่างๆแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวถึงการเดินทางไปมอบนโยบายให้กับทั้ง 8 อำเภอ เพื่อให้แนวทางการบริหาร
ราชการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ทราบถึงนโยบายที่สำคัญของจังหวัดพังงาที่ต้องปฏิบัติไปด้วยกันในการพัฒนาจังหวัดให้ไปสู่เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิเช่น 1.เรื่องการปรับ
ผังเมืองรวมเพื่อรองรับการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ 2.การปรับปรุง
ระบบคมนาคมเพื่อรองรับสนามบินนานาชาติอันดามันที่กำลังจะก่อสร้างในพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง 3. การสร้างท่าเรือน้ำลึกรองรับเรือขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวและขนส่ง 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการทำการเกษตร 5.การพัฒนาจังหวัดพังงาเพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่
Land Bridge
รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งทางบกและทางทะเล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับอำเภอ บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่น ในการดูแลบริหารงานข้าราชการและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านตามภารกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยอย่างเต็มความสามารถ
พร้อมกันนั้นผู้ว่าฯยังได้สอบถามและรับฟังปัญหาความต้องการของส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีความต้องการให้แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาพื้นที่ร่วมกันด้วย
…………………….
ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก ส.ปชส.พังงา
ภาพ/ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป