12/12/2023

ขอนแก่น-“ร.ร.อนุบาลขอนแก่น”จัดกิจกรรมบุญกฐิน ประจำปี 2566

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ทอดถวาย ณ วัดราษี ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และวัดป่าภูเขาทอง (วัดถ้ำหินสอ) ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้มีจิตศรัทธาสามารถแจ้งความประสงค์ในการบริจาคเงินร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 662-38609-1ชื่อบัญชี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (บัญชีทั่วไป)

 


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม รับปัจจัย พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ของ คณะครูและ นักเรียนทุกสายชั้น ไม่ว่าจะเป็น สายชั้น English Program สายชั้นห้อง Gifted สายชั้นอนุบาล และสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ยอดกฐินทั้งหมด 554,000.98 บาท พร้อมทั้งแห่องค์พระกฐินรอบโรงเรียน ซึ่งจะได้นำไปทอดถวาย ณ วัดราษี ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 และวัดป่าภูเขาทอง (วัดถ้ำหินสอ) ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยมีนายประจวบ  ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหาร สถานศึกษา ,คณะกรรมการสถานศึกษา ,บุคลากร ,คณะครู ,นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมงาน


นายประจวบ  ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โดยกำหนดทอดถวาย ณ วัดราษี ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และทอดถวาย ณ วัดป่าภูเขาทอง (วัดถ้ำหินสอ) ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


นายประจวบ  กล่าวด้วยว่า ประเพณีการทอดกฐินนั้น เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายยุคของผู้บริหาร เมื่อหลายปีแล้วก่อนที่ตนจะย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งได้มีการสืบทอดประเพณี ในเรื่องของบุญกระถินประเพณีออกพรรษา ซึ่งจะมีกิจกรรมบุญกฐินของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประการแรกเจ้าภาพคือบุคลากร ในสถานศึกษาและผู้มีอุปการะ เช่น คุณพ่อ-คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน ตามกำลังศรัทธา เสร็จแล้วก็นำไปทอดในวัดที่เป็นเจ้าภาพดังกล่าว ที่เรียกว่ากฐินสามัคคี


นายประจวบ กล่าวอีกว่าในปีที่ผ่านมา เป็นการทำบุญกฐินที่ยิ่งใหญ่ ยอดรวมก็ประมาณล้านกว่าบาท มาปีนี้กฐินสามัคคี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะปลูกฝังให้ลูกๆได้รู้จัก ประเพณีที่ดีงามของชาวอีสาน ที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของไทยเรา ก็ถือว่าได้ให้ลูกๆได้ร่วมทำบุญกัน และได้รู้จักคำว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศล หรือรู้จักการทำบุญกฐิน เช่นการคำว่ากฐินนั้นคืออะไร เพราะในหลักสูตรการเรียนรู้เราได้มี ตรงนี้ถือว่าได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและดำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยทั่วกัน ซึ่ง ผู้มีจิตศรัทธาสามารถแจ้งความประสงค์ในการบริจาคเงินร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๖๖๒—๓๘๖๐๙-๑ ชื่อบัญชี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (บัญชีทั่วไป)


“ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ จงโปรดอำนวยพรให้ท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ กอปรด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ในทุกที่ทุกสถาน ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญฯ” นายประจวบ กล่าว.

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป