12/12/2023

จันทบุรีต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนิเซีย ประจำราชอาณาจักรไทย นำคณะเข้าพบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกระชับสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การเกษตรและการท่องเที่ยว 

จันทบุรีต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนิเซีย ประจำราชอาณาจักรไทย นำคณะเข้าพบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกระชับสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การเกษตรและการท่องเที่ยว 
https://youtu.be/YqooR81sLqI
วันนี้ ( 1 พ.ย.66 ) ที่ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายรัคมัต บูดีมัน เอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนิเซีย ประจำราชอาณาจักรไทย นำคณะเข้าพบหารือกับนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ กระชับสัมพันธ์ไมตรีเจรจาช่องทางการค้า การลงทุน ขยายฐานเศรษฐกิจในภูมิภาค แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านการศึกษา การลงทุน ความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยว และโลจิสติกการขนส่งสินค้าในอนาคต
ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป