26/06/2024

ชุมพร – พิธีรับ – ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

ชุมพร – พิธีรับ – ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น  ที่ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พลตำรวจตรี ภาณุเดช ณ พัทลุง มารับตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๙๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งให้พลตำรวจตรี ภาณุเดช ณ พัทลุง มาดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

พ.ต.อ. จิตเกษม สมขำ กล่าวต้อนรับ  พร้อมกับ  พ.ต.อ.จิตเกษม สนขำ, พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน์, พ.ต.อ.ธงชัย นุ้ยเจริญ,พ.ต.อ.ขจิตร คงปราบ, พ.ต.อ.นิรันดร์ กันจู รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร กล่าว แสดงความยินดีกับท่านผู้บังคับการ  ในโอกาสที่ท่าน ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ในวันนี้ จากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของท่าน กระผมเชื่อว่าท่าน สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดชุมพร ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งท่านจะได้รับความร่วมมือในการทำงาน  จากข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรทุกนาย  รวมถึงทุกภาค ส่วนตลอดจนประชาชนในพื้นที่  เพื่อร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และประชาชนต่อไป

พลตำรวจตรี ภาณุเดช ณ พัทลุง กล่าวว่า กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรและได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในวันนี้ กระผมมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ และปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดชุมพรให้ดีที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการ ทำงานจากข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ทุกนาย รวมถึงทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมสร้างคุณประโยชน์ ให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปกระผมขอขอบคุณข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ทุกนาย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับกระผมและคณะด้วยความอบอุ่น ขอบคุณมากครับ

 

 

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป