06/12/2023

สระบุรี/ผู้ว่าฯมอบนโยบายประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2566

สระบุรี/ผู้ว่าฯมอบนโยบายประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2566

 


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566เวลา 10.00 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย นายอำเภอมวกเหล็ก นายณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอเมืองสระบุรี นายอรรถการณ์ จิตถวิล นายอำเภอแก่งคอย นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอวังม่วง น.ส.อ้อยทิพย์ ปานสอาด มีนางสาว ฐิติมา มีมะโน ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี นางรัศนญพร มโนศรีบุญรัตธ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนสระบุรี นางวัณณิกา รัตพงศ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี นางสาวดวงกมล นุตราวงศ์เลขาธิ การสภาอุตสาห กรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนราชการ

ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี รับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะ กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีทั้ง 3 สมาคม ฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีให้ยั่งยืน การดำเนินงานโครงการจังหวัดต้นแบบ “PPP – สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ : เมืองคาร์บอนต่ำ” ย้ำ สิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญระดับชาติที่ทุกคนให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุน มุ่งยกระดับสระบุรีเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ณ ห้องประชุมบ้านริมธารรีสอร์ตฮวงจุ้ยบ้านภูเขา ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป