07/12/2023

ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี เอาจริง ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ จัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล รับนโยบาย มท.1

ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี เอาจริง ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ จัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล รับนโยบาย มท.1

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.66 เวลา 16.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยมี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.ชุมวร ชมะทัต รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ ณ ลานหน้า ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดเร่งดำเนินการตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ใน 6 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1) ยาเสพติด 2) การค้ามนุษย์ 3) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน 4) การพนัน 5) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล 6) สถานบริการและสถานบันเทิง โดยให้จังหวัดบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆ เร่งจัดตั้งกลไกในการดำเนินการ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ดำเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัด และระดับอำเภอ กำหนดจุดตรวจ-จุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย

ตรวจตรา หาข่าว ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนันทุกชนิด รวมถึงการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล สถานบริการและสถานบันเทิง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนในทันทีตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล พร้อมเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยจังหวัดปทุมธานีได้บูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย 1. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี 3. ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี

4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 5. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7. สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี 8. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี 9. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี 10. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 และ 2 11. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี 12. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี 13. สำนักงานทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี 14. สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี 15. ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ 16. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี 17. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค1

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป