30/11/2023

มื้อเที่ยงนี้ พี่เลี้ยงน้อง โดยกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล จิตอาสาสัตหีบ

มื้อเที่ยงนี้ พี่เลี้ยงน้อง โดยกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล จิตอาสาสัตหีบ

นาย พนธกร ใคร่ครวญ ผู้บริหารหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ ในฐานะ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้มอบหมายให้ นายประทีบ นาคบังเกิด นายวสรร เซี่ยงฉี พร้อมด้วย สมาชิกกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการ “มื้อเที่ยงนี้…พี่เลี้ยงน้อง” แก่เด็กนักเรียน จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


นาย พนธกร ใคร่ครวญ กล่าวว่า กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้ส่งเสริมและสนับสนุนและช่วยเหลือ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและแบ่งปันความอิ่ม เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโต อย่างมีพัฒนาการในทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจและสังคม และด้านสติปัญญา โดยอาหารนับวามีคุณค่าอย่างยิ่ง ในการพัฒนาของเด็กๆ


สำหรับกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของบุคคลหลากหลายอาชีพ ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าราชการ ทหาร ประชาชน และนักธุรกิจ ที่มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะ มีความเสียสละและอาสาสมัคร ที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมสัตหีบ ให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป