02/12/2023

สระบุรี/มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเปิดเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคุมครองเด็กในโรงเรียน”

สระบุรี/มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเปิดเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคุมครองเด็กในโรงเรียน”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การคุ้มครองเด็กในโรงเรียน ซึ่งมีคณะครูเข้าร่วมอบรมในครั้งจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โรงเรียนวัดม่วงน้อย และโรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เขัาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ได้แก่ ผอ.เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นายโรมรัน ลาดเหลา รองฯ ผอ. ฝ่ายวิชาการ รองฯ ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ การอบรมครั้งนี้มีคณะวิทยากรได้แก่ ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ ผอ.รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ประธานเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก นางทองไพรำ ปุ้ยตระกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก นางมาริษฐ์ สธูป เจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มาถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป