30/11/2023

ปทุมธานี วัดบัวหลวง สามโคกจัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส ข้าวทิพย์ ในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

ปทุมธานี วัดบัวหลวง สามโคกจัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส ข้าวทิพย์ ในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น วัดบัวหลวงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กวนข้าวมธุปายาสข้าวทิพย์ ในงานกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร มีพระครูสมุห์พนา ถาวรธัมฺโม เจ้าอาวาสวัดบัวหลวงเป็น (ประธานฝ่ายสงฆ์) และ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ 10 รูป พร้อมด้วย ครอบครัวคุณพ่อทองเจือ พรหมศิริครอบครัวคุณแม่พัชรา ยอดรักษา

พ.ต.อ.ดร.ประจักษ์ พรหมศิริ รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1 นางวัชราภรณ์ พรหมศิริร่วมเป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส) และพี่น้องประชาชนผู้ใจบุญเข้าร่วมพิธีกันอย่างกันอย่างคึกคัก ส่วนบรรยากาศพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กวนข้าวมธุปายาส ข้าวทิพย์ ในงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร ประจำปี 2566 ก่อนเริ่มงานได้มีพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชน ได้เดินทางมาที่วัดบัวหลวง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน

ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น.พิธีเริ่ม พ.ต.อ.ดร.ประจักษ์ พรหมศิริ รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1 ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีกวนข้าวทิพย์ ในงานพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร ประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็นประเพณีกรรมของศาสนาพราหมณ์ ที่ปะปนกับพิธีกรรมของศาสนาพุทธโดยอ้างถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่นางสุชาดา ได้ปรุงข้าว


มธุปายาส ถวายพระโคตมพระพุทธเจ้า ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ถือกันว่าข้าวมธุปายาสเป็นข้าวทิพย์เมื่อได้จัดทำขึ้นจึงเรียกว่าข้าวทิพย์ในประเทศไทย ชาวบ้านจะทำในเทศกาลออกพรรษาถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการะบูชาซึ่งถือเป็นสิริมงคลกับตนเอง ถ้ารับประทานการกวนเข้าทิพย์ต้องอาศัยความสามัคคีจากชาวบ้านถึงจะสำเร็จลงได้

การที่ทำในวันออกพรรษาเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะและรับเสด็จพระพุทธองค์ที่เสด็จจากจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กวนข้าวมธุปายาส ข้าวทิพย์ จากนั้นพระครูสมุห์พนา ถาวรธัมฺโม เจ้าอาวาสวัดบัวหลวงได้ทำพิธีเจิมกระทะกวนข้าวทิพย์ และปะพรมน้ำมนต์ให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวสืบไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป