07/12/2023

ชุมพร – ทอดผ้ากฐิน วัดหัวกรูด บริวารกฐิน 344304 บาท

ชุมพร – ทอดผ้ากฐิน วัดหัวกรูด บริวารกฐิน 344304 บาท

https://youtu.be/IqDt0gxnIhg6

วันที่ 4 พฤศจิกายน 256เวลา 13.00 น คุณบุญสิง ผุดผ่อนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำชุมพร ประธานเจ้าผ้ากฐิน ร่วมกับ คุณคดี ผุดผ่อน รอวนายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี  คุณสมเกียรติ มรรคสินธุ

เนื่องด้วยวัดหัวกรูดยังไม่มีอาคารเอนกประสงค์ สำหรับทำกิจของสงฆ์  ดังนั้นเจ้าอาวาสวัดหัวกรูด จึงเชิญคณะไวยาวัจกรวัดหัวกรูด และคณะกรรมการวัด มาปรึกษาหารือกันและได้ข้อตกลงจึงได้กำหนดวันทอกกฐิน วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนทรัพย์สร้างอาคารอเนกประสงค์ให้แล้วเสร็จ ซึ่งทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมากจึง ขอความอุปถัมภ์บอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทั้งหลายเพื่อได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกฐินในครั้งนี้

บรรยากาศในงานวันนี้มีพี่น้องประชาชนร่วมมาออกร้านโรงทาน แจกอาหารงาน กฐินวัดหัวกรูดเป็นจำนวนมากกำหนดทอดผ้าในเวลา 13.00 น. ทอดผ้ากฐิน วัดหัวกรูด บริวารกฐิน 344304 บาท

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป