10/12/2023

ร้อยเอ็ด…ประกวดควายไทยสวยงาม ชิงถ้วยพระราชทาน 2566

ร้อยเอ็ด…ประกวดควายไทยสวยงาม ชิงถ้วยพระราชทาน 2566

วันนี้( 4 พฤศจิกายน 2566 )เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานงานประกวดควายไทยสวยงามจังหวัดร้อยเอ็ด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมี นายดุษฎี สิงห์ปาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานอย่างมากมาย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดควายไทย สวยงามจังหวัดร้อยเอ็ด นับเป็นครั้งแรกของการจัดประกวดควาย ไทยสวยงามจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการพัฒนามาตรฐานฟาร์ม รวมทั้งเพิ่มตลาดและมูลค่าให้เกษตรกร ให้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการด้านการเกษตร การซื้อขายสินค้าการเกษตรในราคาถูก การประกวดกระบือ ชิงถ้วยพระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.รุ่นควายยอดเยี่ยม ประเภทควายดำ/ควายเผือก เพศผู้ และรุ่นควายยอดเยี่ยม ประเภทควายดำ/ควายเผือก เพศเมีย พร้อมการโชว์ควายพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ ที่จะทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และชี้ให้เห็นถึงการคัดเลือกสัตว์ที่มีลักษณะที่ดีตรงตามสายพันธุ์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ฟาร์มในประเทศไทย

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป