10/12/2023

ชุมพร – บุญใหญ่สมาคมชาวจังหวัดชุมพรวันเดียว ทอดผ้ากฐิน 4 วัด

ชุมพร – บุญใหญ่สมาคมชาวจังหวัดชุมพรวันเดียว ทอดผ้ากฐิน 4 วัด

เมื่อวานนี้ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ทอดกฐินตามโครงการ ทอดกฐินสามัคคี 9 วัด 8 อำเภอในจังหวัดชุมพร รวม 4 วัด ตามรายละเอียด ดังนี้

1 วัดท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสวี โดยการโอนเงินจากผู้ร่วมบุญผ่านบัญชีสมาคม ไปเข้าบัญชีวัด จำนวน 27,510 บาท

2 วัดมณีศพ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นเงินของผู้ร่วมบุญผ่านสมาคม จำนวน 33,010 บาท คณะของสมาคมประกอบด้วย พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคม นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคม และนายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ

3 วัดสุขคีรีขันติการตาม (เขาตาสุก) ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นเงินของผู้ร่วมบุญผ่านสมาคม จำนวน 33,010 บาท คณะของสมาคมประกอบด้วย พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคม จ่าสิบโทปิยะพงษ์ มณีศรี กรรมการสมาคม และนายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ

4 วัดคุริง ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นเงินของผู้ร่วมบุญผ่านสมาคม จำนวน 28,440 บาท ผู้แทนสมาคมชาวจังหวัดชุมพร คือนาวาเอกชรัมม์ภากร พรหมภากร กรรมการสมาคม

รวมทอด 4 วัด เมื่อวานนี้เงินรวมทั้งสิ้น 121,970 บาท

อนึ่ง สมาคมชาวจังหวัดชุมพรได้ทอดกฐินตามโครงการ 9 วัด 8 อำเภอ มาแล้วรวม 5 วัด เป็นเงิน จำนวน 146,970 บาท

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป