11/12/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566

​​สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ในวันศุกร์ที่ 17ฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกาณ วัดธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
สมทบปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“กฐินพระราชทาน” เลขที่บัญชี 955 0 16647 3 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ กรุณาส่งใบนำส่งเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดไปที่ โทรสาร 0 2143 8608, 0 2143 8610 โดยใบอนุโมทนาบัตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านมา ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขออานิสงส์แห่งผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ จงเป็นเดชะพละปัจจัย
ให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามขอจงสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

ใบบริจาคจตุปัจจัย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 0 2141 8676 7 หรือ บริการสายด่วน 1444