24/06/2024

กำแพงเพชร – ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

.กำแพงเพชร – ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 6 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น2 ศาลากลางจังหวัด นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดฯ , นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , นายอำเภอ และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีกำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย และรับฟังรับทราบผลการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในที่ประชุมมีการมอบนโยบายของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย และชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป