10/12/2023

กาฬสินธุ์ทำบุญใหญ่ทอดกฐินบูรณะองค์พระพุทธไสยาสน์ภูปอ

คณะศรัทธาชาวกาฬสินธุ์ ร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบเป็นทุนทรัพย์ในการบูรณปฏิสังขรณ์พุทธไสยาสน์ภูปอ พร้อมบำรุงเสนาสนะภายในวัดอินทรประทานพร สถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ภูปอ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศิลปะทวารวดี ที่จำหลักบนหน้าผา 2 องค์

ที่ศาลาการเปรียญวัดอินทรประทานพร ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ คณะศรัทธานำโดยนายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ พร้อมครอบครัว เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำรายได้สมทบเป็นทุนทรัพย์ในการบูรณปฏิสังขรณ์พุทธสถานภูปอและบำรุงเสนาสนะภายในวัดอินทรประทานพร ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ภูปอ โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รอง.ผวจ.กาฬสินธุ์ นายกิตติภัทร ณ ระนอง ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายกิตติ แก้วกาสี นายกเทศมนตรี ต.ภูปอ และชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำ จ.กาฬสินธุ์ นักธุรกิจ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมอนุโมทนาบุญ ในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อรักษาสืบสานประเพณีของชาวพุทธหลังจากออกพรรษา

สำหรับประวัติพระพุทธไสยาสน์ภูปอ องค์ที่ 1 เป็นองค์พระด้านล่างหรือชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าองค์ปู่ สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 12 -14 โดยมีลักษณะเป็นศิลปกรรมแบบทวารวดี ความยาว 3.30 เมตร กว้าง 1.27 เมตร จำลักบนผนังหินใต้เพิงผาบริเวณเชิงเขา สูงจากพื้นดินประมาณ 5 เมตร โดยองค์พระนอนตะแคงขวาตามแบบสีหไสยาสน์ พระพักตร์หันหน้าทางทิศตะวันตก ส่วนพระพุทธไสยาสน์องค์ที่ 2 เป็นองค์พระด้านบนหรือชาวบ้านนิยมเรียกว่าองค์ย่า จำลักในเชิงผาเช่นเดียวกัน

สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 -19 เป็นศิลปกรรมแบบทวารวดี ผสมสานกับศิลปะสุโขทัย อยู่สูงจากพื้นดินด้านล่างประมาณ 80 เมตร ต้องเดินทางตามขั้นบันไดด้วยเท้าประมาณ 1.5 กิโลเมตร พุทธสถานภูปอถือได้ว่าเป็นแหล่งโบราณคดีมีอารยะธรรมมานับ 2,500 ปี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธมายาวนานนับพันปี เป็นสถานที่รวมศรัทธาและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งนี้ จะมีการประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์ ที่ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของ จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปี

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป