10/12/2023

ลำปาง-กอ.รมน.ลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ยลก๋องปู่จา”

ลำปาง-กอ.รมน.ลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ยลก๋องปู่จา”

 

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง(ท.) มอบหมายให้ พันโทหญิง พัชรินทร์ เชื้อขาวพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคลฯ นำกำลังพล กอ.รมน.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ยลก๋องปู่จา” ร่วมกับนายอำเภอแม่ทะ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทะ ข้าราชการ และประชาชน มีพระมหาณัฏฐพงษ์ ฐิตวังโส เจ้าอาวาสวัดกิ่วหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ณ วัดกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันธรรมสวนะหรือวันพระที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิถึชีวิตของคนไทย พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงได้นำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และทำหน้าที่เผยแผ่พุทธธรรมคำสอน มีพระภิกษุสงฆ์ทำหน้าที่ผู้นำทางจิตใจ พุทธศาสนิกชนจึงนิยมไปวัดเพื่อทำบุญ ตักบาตรถวายภัตตาหารอาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล(รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา และบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนาที่วัด วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีตจึงให้ความสำคัญกับวันธรรมสวนะ และในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนก็ยังคงให้ความสำคัญกับวันดังกล่าวอยู่ จึงถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ทำสืบเนื่องต่อกันมาอย่างยาวนาน

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป