11/12/2023

ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำรวจ ออกแบบ และบูรณะสะพานปทุมธานี 2 เน้นการคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน

ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำรวจ ออกแบบ และบูรณะสะพานปทุมธานี 2 เน้นการคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.66 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมรับรายงานความก้าวหน้าโครงการสำรวจ ออกแบบ และบูรณะสะพานปทุมธานี 2 จากสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา โดยมีนายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าหมวดทางหลวงปทุมธานี ร่วมประชุม

สำหรับสะพานปทุมธานี 2 เป็นสะพานขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานมา 14 ปีแล้ว ในขณะที่สะพานขนาดใหญ่ ต้องมีวงรอบการซ่อมบำรุงทุก 10 ปี กรมทางหลวง จึงจ้างบริษัทที่ปรึกษา สำรวจ ออกแบบการบูรณะสะพาน โดยปัจจุบันมีความก้าวหน้าการดำเนินการร้อยละ มีการสำรวจความคิดเห็น ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน ธ.ค. 2566 ก่อนจะเสนอขอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 เพื่อดำเนินการบูรณะ และคาดว่าจะใช้เวลาในการบูรณะประมาณ 2 ปีครึ่ง


ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบนโยบายให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ใช้สอย เช่น น้ำต้องไม่ท่วมทางลอดกลับรถ ที่สำคัญ คือ ให้ความสำคัญและรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในเวทีรับฟังความคิดเห็น รวมถึงให้วางแผนบริหารการดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาบูรณะที่นานกว่า 2 ปี ทั้งนี้ เมื่อออกแบบเรียบร้อย หรือจะเข้าดำเนินการ ให้รายงานจังหวัดทราบด้วย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป