02/12/2023

จังหวัดสระบุรี/คัดเลือกผลงานระดับจังหวัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ

จังหวัดสระบุรี/คัดเลือกผลงานระดับจังหวัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ

วันนี้(7 พ.ย.66) ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับจังหวัด ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด”หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา”

ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอย นำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นและสร้างวินัย แยกก่อนทิ้ง ลดปัญหางบประมาณในการจัดการขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจกให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี


การคัดเลือกผลงานคลิปวิติโอบระกอบเพลง รี รี รี ประเภทหน่วยงาน มีองค์กรบกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลตะกุต อำเภอเมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์ สังกัดเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค ประเภทบุคคลทั่วไป ประชาซน อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน ได้แก่ นายเอกรัฐ แก้วหลุย ผลการคัดเลือกคณะกรรมการมีมติเลือก เทศบาลตำบลตะกุด โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ และนายเอกรัฐ แก้วหลุย ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ ต่อไป

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป