07/12/2023

สงขลา-แม่ทัพภาค 4 ร่วมกับวัดนาทวี จัดงานดำนา ที่ นาทวี

สงขลา-แม่ทัพภาค 4 ร่วมกับวัดนาทวี จัดงานดำนา ที่ นาทวี

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาค 4 เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ” ปีที่ 6 โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย พล.ต.ต.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ ผบก.ภ.จว.สงขลา, พล.ต. อภินันท์ แจ่มแจ้ง ผบ.พล.ร.5, นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี เกษตรจังหวัดสงขลา, นายเชิดพงศ์ ใจตรง นายอำเภอนาทวี, นายธนิศร์ ทองสุข ส.อบจ.เขตอำเภอนาทวี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมด้วยการดำนาสาธิต และร่วมกิจกรรมดำนา เยี่ยมชมนิทรรศการของรัฐวิสาหกิจชุมชนของชาวบ้าน และชมการแสดงของนักเรียน จากโรงเรียนนาทวีวิทยาคม และกลุ่มสตรีอำเภอนาทวี ซึ่งได้ร่วมแสดงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำนาได้รับชม
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา/เจ้าอาวาสวัดนาทวี และชมรมโต๊ะอิหม่ามจังหวัดสงขลา ได้กล่าวปาฐกะถา ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


สำหรับกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ได้ร่วมกันฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวได้อีกครั้ง ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนา “ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” และ โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (sustainable village) “ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป