02/12/2023

ลพบุรี-คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567

ลพบุรี-คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจัดกิจกรรมภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียงรวมถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผ่านสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งในปีนี้การจัดงานจะยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพราะเป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 72 พรรษา

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดการจัดงานแถลงข่าว การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ปลายเดือนมกราคม 2567 ณ พระนารายณ์ราชนิวเศน์ จังหวัดลพบุรี และร่วมกันกำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์และโลโก้ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2567
ทั้งนี้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ จะนำผลสรุปจากการประชุมในครั้งนี้เสนอต่อคณะกรรมการการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อพิจารณาต่อไปภายในเดือนธันวาคม2566 นี้

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป