06/12/2023

พิจิตร-อบจ.พิจิตร ส่งหมออนามัยและ อสม.นั่งเรือหางยาวเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงถึงบันไดบ้าน

พิจิตร-อบจ.พิจิตร ส่งหมออนามัยและ อสม.นั่งเรือหางยาวเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงถึงบันไดบ้าน

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ทราบถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่ยังคงมีระดับสูงและยังคงท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำยม ในเขตพื้นที่ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ส่งผลให้คนแก่ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ไม่สะดวกในการที่จะมาขอรับยาหรือมาขอรับการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง

ดังนั้นจึงมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญมาก รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่พร้อมด้วย นายสุทิน สุขโอสถ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจิก และทีมพยาบาลวิชาชีพ สหวิชาชีพ นักบริบาลชุมชน แพทย์แผนไทย อสม. ทีม Care Giver นั่งเรือหางยาวไปตามแม่น้ำยมที่ยังคงท่วมสูงและล้นตลิ่งเพื่อไปบริการตรวจสุขภาพประชาชนถึงหัวบันไดบ้าน ที่มีผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ซึ่งยังมีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดัน ไขมัน และโรคอื่นๆ ร่วมด้วย

โดย นายสุทิน สุขโอสถ ผอ.รพ.สต.วังจิก ได้ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง มีที่ตั้งติดแม่น้ำยม ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ซึ่งก็ถือเป็นวิถีชีวิตของคนแถวนี้ ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนก็จะมีเรือพาย-เรือหางยาว เป็นของตนเอง รวมถึง อสม. ก็ชำนาญคุ้นชินพื้นที่ในการใช้เรือในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งในความรับผิดชอบของ รพ.สต.วังจิก ซึ่งอยู่ในสังกัดของ อบจ.พิจิตร มีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรวม 27 คน ซึ่งต้องส่งทีมออกไปดูแลสุขภาพประชาชนแบบเชิงรุกเดือนละ 4 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม แม้ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้การดูแลค่อนข้างลำบาก แต่หมออนามัยและ อสม. ก็มิได้ย่อท้อยังคงทำหน้าที่ด้วยสำนึกและความมีจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงให้มีความสุขและมีสุขภาพอนามัยที่ดีสมดั่งเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ดังกล่าวอีกด้วย

 

สิทธิพจน์/พิจิตร

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป