07/12/2023

จันทบุรี-สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี KICK OFF ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่เด็กนักเรียนหญิง ตามนโยบายส่งเสริมการเกิดมะเร็งปากมดลูกเพื่อลดความรุนแรงและการสูญเสีย

จันทบุรี-สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี KICK OFF ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่เด็กนักเรียนหญิง ตามนโยบายส่งเสริมการเกิดมะเร็งปากมดลูกเพื่อลดความรุนแรงและการสูญเสีย

วันนี้ ( 8 พ.ย.66 ) ที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในนักเรียนหญิง ตามนโยบายส่งเสริมการเกิดมะเร็งปากมดลูกเพื่อลดความรุนแรงและการสูญเสียจากโรคมะเร็งปากมดลูกของหญิงไทย พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่หญิงไทยโดยมี แพทย์หญิง จรรยา ธำรงวุฒิกุล หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี บรรยายให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ นักเรียนเพื่อขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและชุมชนซึ่งการ KICK OFF ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่เด็กนักเรียนหญิงครั้งนี้มีวัคซีนจำนวน 700 โดสมาให้บริการฟรี


ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร และรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็มใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11- 20 ปี ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง” ซึ่งที่ผ่านมาโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย มีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก แต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 1 แสนราย และเสียชีวิตกว่า 8 หมื่นราย มะเร็งที่พบมากได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก

ซึ่งปี 2567 สธ.มีนโยบายยกระดับ 30 บาทอัปเกรด แก้ไขปัญหามะเร็งครบวงจร ครอบคลุมด้านการส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง วินิจฉัย และรักษา มีการจัดตั้ง Cancer Warrior ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรอบรู้ด้านโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วยและประชาชน สนับสนุนรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ซึ่งเป็นมะเร็งไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน มีประสิทธิภาพป้องกันในผู้ที่ยังไม่พบการติดเชื้อสูงร้อยละ 93-95 ส่งผลให้ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกใน 10-20 ปีข้างหน้าได้ และดำเนินการร่วมคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผู้หญิงอายุ 30-60 ปี จะช่วยให้สตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูกอย่างครบวงจร

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป