10/12/2023

จังหวัดสระบุรี/ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

จังหวัดสระบุรี/ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

 


วันนี้(8 พ.ย.) ที่ห้องประชุมตะแบกนา ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อร่วมกันพิจารณาปฏิทินและกำหนดวันดำเนินการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรม


ในปีงบประมาณ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ได้รับเป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 10 คน งบประมาณดำเนินการ เงินช่วยเหลืออุดหนุนค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเครื่องแบบ จำนวน 56,600 บาท ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 51,000 บาท รวม 107,600 บาท เปิดหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 280 ชั่วโมง และฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 1 เดือน 140 ชั่วโมง เปิดอบรม 7 สาขา ประกอบด้วย ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ช่างสีรถยนต์ ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม


สำหรับขั้นตอนต่อไปจะทำการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ให้กับสถานศึกษาเพื่อแนะแนวให้กับนักเรียนที่จบไปแล้ว รวมทั้งแจ้งอาสาสมัครแรงงานในทุกตำบลประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบภาคบังคับเข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีฐานะยากจน อายุ 15 – 25 ปี /ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป