07/12/2023

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในพื้นที่ อ.เมือง

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในพื้นที่ อ.เมือง
นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 622 ราย จำนวนโลหิตที่ได้ 435 ราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 41 ราย อวัยวะ จำนวน 41 ราย /////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป