02/12/2023

ปทุมธานี เดือดร้อนหนัก ที่ปรึกษา มท.2จับมือนายกแจ็ส ช่วยชาวบ้านไม่มีน้ำประปาใช้

ปทุมธานี เดือดร้อนหนัก ที่ปรึกษา มท.2จับมือนายกแจ็ส ช่วยชาวบ้านไม่มีน้ำประปาใช้

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมปัญหาการจัดการน้ำใช้อุปโภคบริโภคและการขยายน้ำประปาส่วนภูมิภาค โดยมี นางพรพิมล ธรรมสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) , ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองเสือ , นายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม , นายสุดใจ น้อยสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ ,นายสำเนียง บุญนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน , นายวินัย กุลศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ , นายสุริยา ธรรมธารา หรือ สจ.สุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตอำเภอหนองเสือ และนายนคร ขอแนบกลาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมฯ


ปัจจุบันอำเภอหนองเสือประชาชนยังไม่มีน้ำประปาใช้ต้องใช้น้ำบาดาลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมักจะไหลบ้างไม่ไหลบ้าง หลายภาคส่วนนำโดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงได้ประชุมหารือร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขยายเขตน้ำประปาให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีน้ำประปาใช้ในพื้นที่อำเภอหนองเสือ


นางพรพิมล ธรรมสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปทุมธานีเราอยู่ใกล้น้ำ เราเป็นผู้ผลิตน้ำ แต่เราไม่ได้ใช้น้ำถือว่าไม่ยุติธรรม วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครั้งแรกที่พวกเรารวมตัวกัน วันนี้เจ้าภาพใหญ่คือพี่แจ๊ส ในส่วนของฉันเองก็คงจะต้องขอนำปัญหานี้ไปประสานที่กระทรวงฯ อาจจะเชิญท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาร่วมประชุมเพราะวันนี้เราเดือดร้อนจริง ๆ ให้ท่านมารับรู้ปัญหาเรื่องน้ำเวลาน้ำไม่พอใช้ น้ำไม่มี น้ำไม่ไหล อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ตอนนี้ในส่วนของกระทรวงให้ความสำคัญกับโครงการเกี่ยวกับเรื่องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงของกระทรวงทรัพยากรก็ให้ความสำคัญ กระทรวงเกษตรก็ให้ความสำคัญเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลย ในส่วนของกระทรวงก็ขอเป็นอีกส่วนนึง เป็นฟันเฟืองอีกตัวนึงที่จะขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้โครงการนี้ทำให้พี่น้องชาวหนองเสือเรา อย่างน้อยมีน้ำสะอาดได้ใช้ ได้กิน และโครงการน้ำประปาดื่มได้


พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีเพราะในอำเภอหนองเสือไม่เคยปรากฏมาก่อน ท่านอดีต ส.ส.ก้อย ซึ่งตอนนี้ท่านพรพิมล ท่านก็เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านลงมาฟังปัญหาเอง ท่านนายอำเภอหนองเสือท่านก็มารับฟังปัญหา ท่านนายกหลายๆพื้นที่ก็มา มาประชุมเอาปัญหามาพูดกัน ด้าน สจ.ในพื้นที่ก็ลงมาเอาปัญหามาพูดกัน อำเภอหนองเสือปทุมธานีเป็นต้นน้ำหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพฯ มีไม่ขาด แต่ทำไมปทุมยังมีพี่น้องเดือดร้อนเรื่องน้ำอยู่ โดยเฉพาะอำเภอหนองเสือ ผมรับไม่ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ประชุมกันแนวทางก็สรุปว่าวันนี้ขอบคุณทางการประปาภูมิภาคที่ท่านส่งท่าน ผอ.ประปาธัญบุรี ลงมาร่วมประชุมด้วย รับฟังปัญหา สำรวจเมนต้องเข้าทุกพื้นที่ในหนองเสือเส้นเมนของประปาภูมิภาค จะได้ข้อสรุปในเรื่องของบประมาณก่อนสิ้นเดือนนี้

แล้วก็จะนำปัญหานี้ความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเสนอท่านรัฐมนตรีมหาดไทย ซึ่งท่านคงมอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยชาดา แต่เราต้องได้ข้อสรุปชัดเจนก่อน แนวทางที่ 1.มีงบประมาณไหม แนวทางที่ 2.ถ้าการประปาภูมิภาคไม่มีงบประมาณขอให้คุณบอกมา อบจ.พร้อมที่จะเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านภาสกร ซึ่งทาง อบจ.พร้อมที่ใช้เงินสะสมได้ท่านพร้อมอนุมัติเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน ใช้งบ อบจ.เอาไปสมทบงบการประปา แต่ถ้าทำไม่ได้ ผมจะหาแนวทางที่ 3. อบจ.จะทำประปาเอง แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำให้พี่น้องชาวหนองเสือให้ถาวร แล้วใช้น้ำในราคาที่ถูกกว่าประปาภูมิภาคด้วย ถ้าถึงขนาดนั้นผมจะทำ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้ถาวร ไม่ใช่พี่น้องหนองเสือต้องใช้น้ำบาดาล แล้วอยู่มาได้ก็แตกมานานก็เป็นสีแดงใช้ไม่ได้ อันนี้เดี๋ยวแก้ปัญหาให้ชัดเจนนะครับภายในสิ้นปีนี้ต้องชัดเจน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป