12/12/2023

สระแก้ว – จัดประชุมถอดบทเรียนและ พัฒนาแนวทางการนิเทศงานฯ พิจารณาเกณฑ์การประเมิน CUP AWARD จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สระแก้ว – จัดประชุมถอดบทเรียนและ พัฒนาแนวทางการนิเทศงานฯ พิจารณาเกณฑ์การประเมิน CUP AWARD จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน การประชุมถอดบทเรียนและพัฒนาแนวทางการนิเทศงานฯ และประชุม ถอดบทเรียน พิจารณาเกณฑ์การประเมิน CUP AWARD จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาในแง่มุมต่างๆให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จ และหาแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ณ ห้องประชุม พล.ร.ต. นพ. วิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลทุกแห่ง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว..

 

ภาพข่าว – นายวงศกร ศรีสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป