24/06/2024

ตาก – อำเภอพบพระ จัดงานวันเกษตรและงานกาชาด อำเภอพบพระ” ประจำปีงบประมาณ 2567 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยชุดหลากหลายชนเผ่า

ตาก – อำเภอพบพระ จัดงานวันเกษตรและงานกาชาด อำเภอพบพระ” ประจำปีงบประมาณ 2567 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยชุดหลากหลายชนเผ่า
ณ. บริเวณลานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิม บ้านห้วยนกแล หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระกล่าวรายงานพร้อมให้การต้อนรับ นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรและงานกาชาด อำเภอพบพระ” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การสนับสนุนในการจัดงาน และมีหน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งผลผลิตทางการเกษตร/ของอำเภอพบพระ ให้เป็นที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม ด้านการตลาดแก่เกษตรที่ปลูกผัก ผลไม้ เช่น อโวคาโด ทุเรียน แม็ดคาเดเมีย แตงเมล่อนกล้วยหอมทองและอื่นๆ เช่นดอกไม้ สวยงามได้แก่ดอกกุหลาบดอกดาวเรืองดอกดาวกระจาย และดอกเบญจมาสเป็นต้น เพื่อจัดการด้านการผลิต/และการตลาดของผลผลิต/ทางการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการแผนใหม่ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่เกษตรกรและ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกร/ด้วยกันเอง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อให้เป็นการส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยว/ของอำเภอพบพระ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มากยิ่งขึ้น
อำเภอพบพระ เป็นอำเภอที่มี พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เกษตรกรอำเภอพบพระ ประมาณ 90% ทำการเกษตร เป็นส่วนใหญ่และ เป็นแหล่ง ที่ผลิต ผลไม้ต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดอีกแหล่งหนึ่งของประเทศ สำหรับความเป็นมาในการจัดงานได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยใช้ชื่องานว่า งานวันเกษตรและงานกาชาดอำเภอพบพระและจัดต่อเนื่องยาวนาน เป็นเวลา 20 กว่าปีแล้ว /////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป