10/12/2023

ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น อดีต คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.๒ จัดชุดตรวจสุขภาพทางสายตาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน

ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น อดีต คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.๒ จัดชุดตรวจสุขภาพทางสายตาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๖๖ ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น อดีต คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.๒ / ผู้สมัคร.สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกสโมสรโรตารีพญาไท จัดชุดตรวจสุขภาพทางสายตาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ต. วัดแก้ว อ.บางแพ จว. ราชบุรี เพื่อทำการคัดกรองและตรวจวัดสายตาให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาสั้น -เอียง และ วัดสายตาพระสงฆ์องค์เณร ที่อยู่ใน วัดหนองเอี่ยนด้วย โดยโครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตกับเด็กและเยาวชน ที่เป็นกำลัง สำคัญของชาติ ในอนาคต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และตนเองเปิดเผยว่าในขณะสมัยที่ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีพญาไทภาค 3350 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ในพื้นที่เขตพญาไท และร่วมกับสโมสรโรตารีอื่นๆ รายการ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา มาตลอดในขณะนั้น ในครั้งนี้หลังจากการลงพื้นที่ที่โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนได้สอบถามผู้บริหารสถานศึกษาถึงปัญหา การมองเห็น ของเด็กๆ โดยทำการ คัดกรองเบื้องต้นและในวันนี้จึงได้จัดชุดเคลื่อนที่ มาทำการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาดังกล่าวต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป