30/11/2023

นครปฐม-โครงการ ด้วยรักและห่วงใย วัดสู้บ้าน แจกข้าวสารไข่น้ำดื่มให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ 420ชุด

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นำโดย พระครูปฐมสาธุวัฒน์ ( อ.เทพ ) เจ้าอาวาส วัดสี่แยกเจริญพร พร้อมกับ

 

นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน ปลัดอำเภอกำแพงแสน สมาชิกกองร้อย อส.อ.กำแพงแสน ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลหนองกระทุ่ม สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมโครงการมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มแก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 420ชุด 4 ตำบล ภานในเขตอำเภอกำแพงแสน

โดยการนำของพระครูปฐมสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน ที่ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของ “บวร” บ้าน วัด ราชการ/โรงเรียน ร่วมกับทีมผู้นำจาก 7ภาคีเครือข่าย คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ของอำเภอกำแพงแสน ภายใต้โครงการ “15 บวรแก้จน เพื่อคนกำแพงแสน”


ในการนี้ นางสาวนาฏยา ศรีสายันต์ พัฒนาการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผู้เข้าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST) ประจำปี 2566 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการมอบข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่อำเภอกำแพงแสนจำนวน 11 แห่ง เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 385 ราย จากนั้นคณะฯร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ตามครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม จำนวน 7 ราย


ทั้งนี้นายอำเภอกำแพงแสนได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสพร้อมให้กำลังใจคนในครอบครัวและผู้ดูแล พร้อมขอบพระคุณในความเมตตาของพระครูปฐมสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร ที่ได้เมตตามอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มเพื่อส่งมอบในการดูแลช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน โดยในช่วงท้ายนายอำเภอกำแพแสนได้กล่าวขอบคุณ ศิลปินนักร้อง เรไร ไลฟ์สด ที่ได้นำไข่ไก่ จำนวน 100 แผงมาร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป