12/12/2023

กำแพงเพชร-จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2566

กำแพงเพชร-จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 10 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดฯ , นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ , ท้องถิ่นจังหวัดฯ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ภายในที่ประชุมมีการรายงานข้อสังเกตการณ์เสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย เสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการ นอกจากนี้มีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป