12/12/2023

ชุมพร -143 ปี กรมหลวงชุมพร ประชุมจัดงานเทิดพระเกียรติฯและงานกาชาด ประจำปี 2566

ชุมพร – 143ปี กรมหลวงชุมพร ประชุมจัดงานเทิดพระเกียรติฯและงานกาชาด ประจำปี 2566

วันนี้ (10 พ.ย.66) เวลา 09.30 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหนาที่ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน สถานศึกษา และภาคเอกชน มูลนิธิ เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ทั้งด้านการอำนวยการ ฝ่ายสถานที่ ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สุขาภิบาล ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รักษาพยาบาล ฝ่ายพิธีการทางศาสนา พิธีบวงสรวง พิธีเปิดงาน การจัดขบวนแห่ การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมแข่งขัน ประกวด การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมรำเทิดพระเกียรติ กิจกรรมพิเศษ และผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น

ทั้งนี้จังหวัดชุมพรกำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร เป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและของดีชุมพร พร้อมหารายได้สมทบทุนสำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งด้านสาธารณะภัยและภัยพิบัติ ตลอดจนกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ ผ่านทางเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร

โดยงานเทิดพระเกียรติฯ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเปิดร้านกาชาด

วันที่ 19 ธันวาคม 2566

– ช่วงเช้า พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเปลี่ยนธงราชนาวี พิธีบวงสรวง การแสดงรำเทิดพระเกียรติ

– ช่วงบ่าย กิจกรรมขบวนแห่เทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และรถของดีชุมพร

– ช่วงเย็น พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติฯ ประจำปี 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 การประกวด Miss Chumphon 2023

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 การเดินแฟชั่นโชว์การกุศล “วิจิตรพัตรา ห่มภูษาศิลป์ ผ้าถิ่นชุมพร”

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 การออกสลากกาชาดประจำปี 2566

นอกจากนี้ตลอดงานระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2566 ยังมีกิจกรรมการแสดง การละเล่นและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชการที่ 9, นิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชการที่ 10, นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, การออกร้านกาชาด เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล , การออกบูทจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าชุมชน ของดีเมืองชุมพร, การประกวด การแข่งขันต่าง ๆ, และการแสดงวงดนตรีจากศิลปิน เป็นต้น

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป