24/06/2024

แม่ฮ่องสอน-ส่งผู้ป่วยอาการหนัก Sky Doctor บินรับผู้ป่วยอาเจียนเป็นเลือดบ้านปอหมื่อ ส่งรักษาตัวฉุกเฉินที่ รพ.แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน-ส่งผู้ป่วยอาการหนัก Sky Doctor บินรับผู้ป่วยอาเจียนเป็นเลือดบ้านปอหมื่อ ส่งรักษาตัวฉุกเฉินที่ รพ.แม่สะเรียง
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ฉก.ทพ.36 จัดนายสิบพยาบาลพร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน โดย ชปบ.ทบ.ฉก.สิงหนาท (ร.17) จัด ฮ.ท. 212 จำนวน 1 ลำ พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจาก สนาม ฮ.ชั่วคราว บ.ปอหมื้อ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง ฯ จำนวน 1 ราย เป็นชาย อายุ 56 ปี (ผู้ลี้ภัย) มีอาการอาเจียนเป็นเลือด, เวียนหัว และปวดท้อง โดย รพ.แม่สะเรียง จัดรถฉุกเฉินรับตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ล่าสุดอาการผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาปลอดภัยแล้ว
สำหรับพื้นที่ชายแดนของแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลและทุรกันดาร การคมนาคมทางบก เป็นไปด้วยความยากลำบาก หากจะนำส่งผู้ป่วยด้วยรถยนต์ อาจจะไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ บางแห่งเส้นทางถูกตัดขาดจากน้ำป่าในห้วงฤดูฝน เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของราษฎรเป็นอย่างมาก
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป