02/12/2023

วัดพระธรรมกายร่วมบุญกฐินเวียดนามเชื่อมพุทธสัมพันธไมตรีสร้างสามัคคีสงฆ์

วัดพระธรรมกายร่วมบุญกฐินเวียดนามเชื่อมพุทธสัมพันธไมตรีสร้างสามัคคีสงฆ์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, ดร. ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และ พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร. ประธานองค์การพุทธโลก เป็นผู้แทนหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย นำคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน ณ วัดโฝมินห์ (Pho Minh) หรือ วัดวิชชาวัฒนาวิหาร เขตก่อวัป นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
สำหรับวัดโฝมินห์เป็นวัดพุทธเถรวาท ประเทศเวียดนาม โดยมีพระธรรมาจารย์ทิก เถี่ยน เติม (กุสลจิตฺโต) (Most Ven. Dr. Thich Thien Tam) รองประธานสมัชชาสงฆ์แห่งประเทศเวียดนาม (Vietnam Buddhist Sangha), เจ้าอาวาสวัดโฝมินห์ เป็นประธานสงฆ์รับถวาย โดยท่านได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งใจในหลวงพ่อธัมมชโย และคณะศิษยานุศิษย์จากวัดพระธรรมกาย ที่มาถวายปัจจัยร่วมบุญบริวารกฐินกับวัดโฝมินห์ และอำนวยอวยพรให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยในปีนี้ พระผาเหล็ก ยติสกฺโก พระภิกษุชาวไทยจากวัดพระธรรมกาย ที่จำพรรษาที่วัด เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เป็นองค์รับกฐิน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป